Leben cs300x theo PCB

August 4, 2020 4 By thaidv

Hướng dẫn đi dây cho mạch leben CS-300x với 02 bước cơ bản:

Bước 1: Đi dây tim và dây nguồn cho bo nguồn

Bước 2: Đấu nối theo các điểm ghi trên mạch

Mạch in được sử dụng theo nguyên lý sau:

Các lỗi phát sinh hay gặp các bạn đóng góp mình sẽ giải thích ở phía dưới nhé!