Quấn OPT SE level 2: Xếp lớp!

February 29, 2020 3 By thaidv

Kết thúc level 1, chúng ta có OPT đúng trở kháng, đủ công suất. Mặc dù vậy, biến áp đó hay chưa thì tôi không dám khẳng định. Một số hãng nổi tiếng và họ tự tin về hệ số truyền tải của phe sắt thì họ quấn đủ vòng dây sơ cấp rồi đến dây thứ cấp và đa phần quấn máy. Một số nghệ nhân và thợ quấn dây thủ công cho rằng việc đó không tốt, cần phải quấn đan xen thứ cấp và sơ cấp sẽ tốt hơn. Việc này là đánh giá khách quan và bài viết này tôi giới thiệu các kiểu xếp lớp chứ không khẳng định quấn xếp lớp và đan xen sẽ tốt hơn.

Đầu tiên, với bài trước ta xác định khai thác ở 8W và thứ cấp là 118 vòng. Khi khai thác ở 8W với loa ở 8R => dòng điện = sqrt (P/R) = sqrt (8/8) =1A. Đến đây với dây 1A tùy theo số lớp mà tôi xác định cỡ dây. Ví dụ tôi chia 4 lớp sơ cấp (2296/4) và 3 lớp thứ cấp song song nhau thì dòng điện sẽ là 1/3 = 0.34A => cỡ dây = 42 ( tôi vẫn áp dụng công thức cỡ dây = 0.72 x sqrt (dòng điện)). Và đồ hình như sau:

Ta quấn 574 vòng sơ cấp, sau đó chèn một lớp thứ cấp 118 vòng dây 0.42 vào, cứ như thế cho hết 4 lớp sơ cấp, 3 lớp thứ cấp. Các đầu dây sơ cấp nối tiếp nhau để tạo ra tổng số vòng 2296, các đầu dây thứ cấp song song với nhau tạo ra 02 đầu ra loa. Đây là đồ hình dễ nhất và thường cho kết quả hay nhất.

Khi đã thành thạo với việc đan xen này, trên internet có rất nhiều cách đan xen và tổng hợp đầy đủ nhất các bạn tham khảo web này: http://www.turneraudio.com.au/se-output-trans-calc-1.html

Đến đây, về cơ bản các bạn đã quấn được xuất âm gần như đạt đủ yêu cầu về kỹ thuật, còn về âm thanh hay dở, xuất âm đẹp thì do kinh nghiệm và số lần quấn của các bạn. Với biến áp xuất âm, có rất nhiều cách tính hay, bài viết này chỉ hướng dẫn ở mức độ cơ bản cho các bạn mới bắt đầu. Chúc các bạn thành công trong việc hoàn thiện amly đèn!