EL34 fix bias

February 12, 2020 0 By thaidv

Sau khi lắp thành công mạch SRPP lái cho EL34 dựa trên mạch nguyên lý sưu tầm trên mạng, chế độ auto bias, tôi quyết định lắp lại mạch EL34 chế độ fix bias.

Mạch nguyên lý sưu tầm:

Về cơ bản mạch trên hoạt động khá tốt, ổn định và không có lỗi phát sinh. Tuy nhiên, về màu âm mạch có vẻ khử nhiễu tốt, và quá sạch sẽ nên tôi đã re-build lại trên nền tảng của mạch trên và mạch Neiro của Audio Note.

Thay đổi cở bản giữa 02 mạch trên tôi dùng bóng 6H1 tầng SRPP, đèn 6H8C để điều khiển bias. Mạch gốc Audio Note:

Do mạch của Audio Note có sử dụng đường nguồn 150V nắn tia để ra điện áp đối xứng, điều khiển bias nhưng biến áp sẵn có phổ thông chỉ có đường 70V để fix bias. Vì vậy tôi tham khảo thêm mạch điều khiển lưới của MC 240. Mạch tham khảo:

Tổng hợp các nguyên lý trên, tôi tính toán lại điện áp và điểm làm việc, cuối cùng nguyên lý của mạch EL34 fix bias như sau:

Sau khi mô phỏng và tính toán, tôi quyết định lắp test trên sân máy có sẵn:

Với nguyên lý ban đầu, chất âm khá lực, sạch sẽ và kiểm soát. Tuy nhiên dải cao có hơi gắt nên tôi đã lắp thêm tụ dầu thoát K ở đèn công suất. Các bạn tham khảo và có thể lắp theo mạch trên.