Hướng dẫn sử dụng PCB bằng hình ảnh

June 13, 2020 1 By thaidv

Đầu tiên với mạch shine 7. Các bạn cùng xem nhé!

Mạch thứ 02, cũng rất phổ thông là mạch SRPP. Các bạn xem nhé!

C.A.T SL1

Mạch C.A.T SL1 của nước bạn, mình chép lại dựa trên sơ đồ nguyên lý! Mạch đã được cân chỉnh và hoạt động ổn định!

Mạch sử dụng chip TDA2030 chép từ amply RFT-SV210 của Đức!