OCTAVE V40SE sơ đồ quấn biến áp OPT

November 23, 2021 0 By thaidv

Nhân tiện quấn lại OPT cho máy OCTAVE V40SE nên tôi đã nhờ bạn Trường vẽ lại giúp sơ đồ nguyên lý:

OCTAVE V40SE

Tôi có vẽ lại nguyên lý như sau:

Và dưới dây là sơ đồ quấn dây OPT khi tôi quấn lại:

OPT PP KT88