McIntosh C22 Vacuum Tube Preamplifier

December 3, 2020 0 By thaidv

Hiện tại, bên labs mới thử nghiệm xong phần gain nên post để anh em đấu nối và hoàn thiện, các phân tích và hướng dẫn sử dụng bên mình sẽ cập nhật sau:

Cập nhật ngày 03/08/2021. Sau khi ra bản thử nghiệm, tôi có phát triển bản cả nguồn và hoàn thiện như sau. Anh em hàn và nối dây như hướng dẫn là ok!