Sơ đồ OPT PP: 5K/8R

March 10, 2020 6 By thaidv

Các bạn tham khảo và quấn theo đồ hình sau:

Với sơ đồ trên, hiện tại tôi thực hiện đo đạc thuần trên đồng hồ LCR Uni-T603 được các thông số như sau:

  • Điện trở thuần của 02 cuộn P1 – B và P2 – B đều khá cân nhau: 101R và 101.6R
  • Cảm kháng thuần của 02 cuộn cũng khá cân và ổn định: 18H và 18,15H
  • Có một điểm chưa được tôi ưng ý là dung kháng rò giữa cuộn dây sơ cấp và thứ cấp đang là 9nF (đối với diyer dưới 10nF là ok, với hãng cần dưới 3nF. như vậy mình vẫn cần quấn thêm. Khi nào mình xử lý được việc này sẽ cập nhật thêm để các bạn cùng theo dõi)

Cập nhật ngày 28/09/2021. Tôi xin được bản vẽ DYNACO MARK III nên chia sẻ anh em cùng xem. Bản vẽ do a HaiND vẽ tay khi quấn lại biến áp:

KT88 Dynaco MK III