500 sơ đồ amply bán dẫn!

March 10, 2021 10 By thaidv

Được sự đồng ý của anh, tôi xin phép upload các tài liệu sửa máy trong 20 năm gần đây. Tất cả mạch được ghi chép cẩn thận, phục vụ việc sửa máy cho anh em. Thông thường, các máy hãng hoặc hiend thường có server manual, nhưng với các máy phổ thông ở Việt Nam thì gần như không có. Rất may mắn tôi đã trao đổi và xin được tài liệu này. Trong thời gian ngắn, tôi xin phép up nguyên lý trước. Trong thời gian rảnh, tôi sẽ trao đổi với anh và phân tích lỗi + xử lý pan trong các máy này!

Mạch Class A Push Pull 6W đơn giản!

Mạch công suất California Pro 666AR

Mạch Musical Fidelity B1

Mạch Tone Denon PMA 1500II

Mạch Pre Leach Amp

Mạch nổi tiếng Japan Tảo

Mạch Phono của TRIO KA4500

Mạch tone baxandall (do máy Nhật dùng nhiều nên mình k ghi đời máy)

Mạch bảo vệ loa dùng nguồn 12VAC

Mạch khởi động mềm trong đẩy B3
Mạch VU lưu đỉnh sử dụng 02 ICBA6138
Mạch khuếch đại âm thanh sử dụng trong amply KAraoke MTP
Mạch khuếch đại âm thanh Pro-888N
Mạch sub bán phổ thông