Đèn trực tiếp và đèn gián tiếp

February 4, 2020 4 By thaidv

Hiện nay nhiều anh em mới lắp đèn vẫn chưa phân biệt được đèn đốt trực tiếp và đèn đốt gián tiếp là như nào! Mình xin giải thích cơ bản như sau:

Đèn trực tiếp ít chân hơn (thường có 4 chân), chân thoát K cũng chính là chân katot luôn. Đèn trực tiếp có ở cả đèn van, đèn tín hiệu và đèn công suất. Ví dụ, đèn van có 5U4G, đèn tín hiệu có họ nhà VT, đèn công suất có các đèn phổ biến như 2A3, 300B, 50 …

Đèn gián tiếp thường nhiều chân hơn, và quan trọng hơn là chân đốt tim tách riêng so với chân catot. Đèn trực tiếp cũng có phổ biến ở cả 3 loại đèn là đèn công suất như El34, 6L6, EL84, đèn tín hiệu như 12AX7, 12AU7, 6DJ8 và đèn van như 6×4, EZ81 …

Vâng, tạm thời mọi người phân biệt như thế cho dễ hiểu!