Quấn biến áp: chọn cỡ dây

March 2, 2020 4 By thaidv

Ngày 06/07/2020. Biến áp cho dự án EL34 SE.

biến áp nguồn EL34 SE