Lắp tube ampli KT88 PP dựa trên TAC88

July 3, 2020 13 By thaidv

Bản hướng dẫn lắp ráp TAC88 sử dụng KT88 PP. Thứ tự các bước:

Bước 01: Lắp biến áp nguồn, OPT, hàn bo và xếp như hình. Bo nguồn và bias sẽ lắp vừa trên lỗ ốc OPT PP 32 dày 50

Bước 02: Đi dây tim cho các đèn. 02 đèn công suất/1 kênh/1 nhánh, 03 đèn lái 1 nhánh

 Bước 03: Đi các điểm kết nối nguồn D1-D1, C1-C1, B1-B1.

Bước 04: Đi đường dây bias. Các bạn hàn chân 1-8 qua trở 10R về mass. Nối vị trí g1, g2, g3, g4 về lần lượt chân số 05 của đèn công suất.

Bước 05: Đấu nối OPT, nối chân số 03 về plate, chân số 04 về sg.

Bước 06: Chuẩn bị xô nước, bình cứu hỏa và bật công tắc nguồn!

Tôi sẽ cập nhật nguyên lý và đi dây máy trong thời gian kế tiếp!