Category: Uncategorized

ALTEC-LANSING A-340A

By thaidv

Altec Lansing A340A Vacuum Tube Power Amplifier Nhận lời gợi ý từ anh Cương, tôi bắt đầu nghiên cứu bản…

Đo đèn điện tử

By thaidv

Sau nhiều thời gian chơi đèn, tôi ước mơ mua được một máy đo đèn điện tử cơ bản để…