Quấn OPT EL34 PP theo sơ đồ luxman

April 14, 2020 0 By thaidv

Quấn OPT EL34 PP theo sơ đồ luxman do anh Hải Nđ chia sẻ. Thông tin cá nhân của anh Hải, anh em chủ động liên hệ nhé: https://www.facebook.com/hai.nctv.7?comment_id=Y29tbWVudDoyNzIzNjEyMTA0NDAzMTE3XzI3MjM2Njg2NTQzOTc0NjI%3D

Sơ đồ vẽ tay của OPT EL34 PP

Do tôi xác định chỉ quấn OPT 8R nên tôi giữ nguyên phần sơ cấp, phần thứ cấp sẽ quấn theo turner audio. Với dây quấn và phe tốt, các bạn có thể quấn OPT này trên phe 32 xếp dày 5, dây sơ cấp 0.25 – 0.27. Do tôi sử dụng phe biến áp nguồn và dây đồng quấn máy bơm nước nên tôi quấn trên phe 36 xếp dày 60, dây sơ cấp 0.3 và dây thứ cấp 0.6 để giảm nội trở.

Đầu tiên, tôi quấn 262 vòng dây 0.3 chia làm 02 lớp. Các bạn quấn khéo để đủ được 262 vòng chia đều thành 02 lớp cho đẹp.

Sau khi quấn xong 262 vòng, các bạn nhớ đánh dấu điểm bắt đầu là A-B để có thể quấn cuộn tiếp theo nhé.

Như trên sơ đồ, sơ cấp dành cho 8R là 106 vòng. Các bạn có thể quấn 04 cuộn 106 vòng // sau đó chập đầu vào và ra để ra 02 đầu là 0R và 8R. Tôi có xem một số tài liệu và thích kiểu quấn nhị phân 1/2/1. Cụ thể như sau:

Như vậy, một cuộn 8R sẽ có 1 cuộn nguyên 70 vòng nối với 1/2 cuộn khác. Cứ như thế các bạn lặp lại 04 lần, nhưng các bạn nhớ chú ý đầu dây.

Kết quả đo nội trở P1 – B/P2- B lầ lượt là: 78.8R/76.5R

Kết quả đo cảm kháng giữa P1-B/P2 -B lần lượt là: 13.52/13.42H