Category: tube amplifier

Kenwood W-41U

By thaidv

Ngoài tên Kenwood W-41U, máy này có tên khác là Trio W-41 Stereo Integrated Amplifier Thông số cơ bản như…

Elekit TU-879S

By thaidv

Tôi có đọc nhanh một comment nhanh trên Facebook như này: “Gió đã vào xem nghĩa là sắp có PCB!”.…

Leben cs300x theo PCB

By thaidv

Hướng dẫn đi dây cho mạch leben CS-300x với 02 bước cơ bản: Bước 1: Đi dây tim và dây…