Bóng đèn điện tử EL34

412

Giá bán: 412.238 VNĐ/1 quả
Mô tả: Đèn điện tử cho các dự án audio
Đặt hàng: shopee.vn/dalabs

Description

Mô tả sản phẩm:
– Đèn điện tử 5 cực EL34 dùng thay thế cho 6L6 hoặc 6CA7 cho công suất ở chế độ đơn là 10W, chế độ đẩy kéo có thể lên đến 25W.
– Mã đèn: HIFI EL34B
– Thay thế cho: EL34, 6CA7
– Điện áp đốt tim: 6.3V
– Dòng điện đốt tim: 1.5A
Điện áp anote và điện áp tại các lưới
Ua…………………………… 250 V
Ug2……………………………250 V
Ug3…………………………… 0 V
-Ug1…………………………12.2 V
Ia…………………………… 100 mA
Gm…………………………… 11 mA/V
ri…………………………… 15 kΩ
μg1-g2………………………11

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bóng đèn điện tử EL34”

Your email address will not be published. Required fields are marked *