Tụ điện Audio

Ngày này, với cùng một giá trị tụ điện, ta có thể tìm kiếm vài chục loại thương hiệu khác nhau, thậm chí cùng một thương hiệu có nhiều mã khác nhau làm cho người mới chơi bối rối. Vì vậy, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một số loại tụ chuyên dụng, giá trị đặc thù, kích thước và định dang đặc biết để dành riêng cho audio. Trên từng loại, giá trị, điện áp, chúng tôi có hướng dẫn cụ thể về vị trí lắp đặt, định hướng trước được màu âm sẽ có. Tuy nhiên, giữa hàng vạn, hàng ngàn chất liệu làm loại tụ, chúng tôi vẫn mong muốn các bạn góp ý thêm về nhiều loại tụ hơn để có thể mở rộng thư viện tụ điện ! Xin cảm ơn